Tel: 0299-321010 | info@velio.nl

Elektrotechniek

Velio Vastgoedzorg verricht periodieke keuringen van elektrawerk en gas-installaties voor woningcorporaties, gemeenten en andere vastgoedbezitters en -beheerders.

Vastgoedeigenaren dragen verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de door hen verhuurde gebouwen. De veiligheid van de gas- en elektrainstallaties is een belangrijk onderdeel van die veiligheid. Daarom zijn periodieke keuringen noodzakelijk. Velio Vastgoedzorg keurt periodiek conform de Europese normen (NEN-EN 5110, NEN 3140 en NTA 8025). Velio Vastgoedzorg is dé professionele keuringspartij voor woningcorporaties, gemeentes en andere institutionele vastgoedbezitters en –beheerders.

Installaties, (nood)verlichting en intercoms 

Velio Vastgoedzorg biedt vertrouwde service op het gebied van elektrotechniek. Onze uitstekend opgeleide elektriciens ontwerpen, realiseren en onderhouden alle elektrotechnische installaties, waaronder ook noodstroomvoorzieningen. Velio Vastgoedzorg begeleidt opdrachtgevers bij het aanvragen van gebruiksvergunningen en voert meet-, inspectie- en keuringswerkzaamheden uit ten behoeve van:

 • installaties;
 • toegangscontrole (intercoms);
 • noodstroom en noodlichtvoorzieningen;
 • centrale antenne installaties;
 • lichtinstallaties. 

Veilig Thuiskeur 

De NTA 8025 (Nederlandse Technische Afspraak 8025) wordt ook wel de Veilig Thuiskeur genoemd en is te beschouwen als een APK voor woningen. De keuring is de norm om te bepalen of een al bestaande technische installatie of voorziening aan een minimaal veiligheidsniveau voldoet. Bij deze inspectie wordt de veiligheid van zowel gas- als elektrotechnische installaties onder de loep genomen. Tevens worden waterinstallaties gekeurd op legionella-risico’s. Keuringsaspecten zijn:

 • ventilatiesystemen;
 • zone-indeling badkamer;
 • aarding stopcontacten en isolatieweerstand bedrading;
 • groepenkast en aardlekschakelaar;
 • rookgasafvoer;
 • gastoestellen (veilige werking);
 • gasleidingen (lekkages).

Met het oog op veiligheid 

De elektrotechnische component van deze veiligheidskeuring wordt uitgevoerd volgens de NEN 3140-norm. Om het veilige gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen bepaalt NEN 3140 dat elektrotechnische installaties periodiek moeten worden geïnspecteerd. De inspectie bestaat uit visuele inspectie, meting en beproeving. De inspectie beschreven in NEN 3140 geldt voor bestaande installaties.

Door periodiek te laten keuren volgens de geldende normen voldoet u als vastgoedverhuurder in dit opzicht aan uw zorgplicht. De specialisten van Velio Vastgoedzorg beschikken over een ruime keuringsexpertise en adviseren goed en graag.

Elektrotechniek door Velio betekent voor u:

 • (Verplichte) periodieke keuringen conform wettelijke normen 

 • Begeleiding bij aanvragen van gebruiksvergunningen

 • Uitstekend opgeleide elektriciens met actuele kennis van zaken

 • Totale ontzorging m.b.t. elektrawerk: o.a. installaties, intercoms, noodstroom, noodlicht, centrale antenne en meer

Meer informatie aanvragen

Wilt u meer weten over de electriciens van Velio Vastgoedzorg? Bel dan 0299-321010 of vul het contactformulier in. Wij nemen dan spoedig contact met u op.

Elektricien nodig in Amsterdam? Neem contact op